Colofon et disclaimer

De gegevensbank van de Belgische Soortenlijst probeert een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle eukaryote soorten in België. Daarbij doen de samenstellers er alles aan om zo correct, geactualiseerd en nauwgezet mogelijk te zijn.

Alles is in het werk gesteld om bij het gebruik van data, teksten en beelden op deze site geen belangen van derden te schenden. Eenieder die desondanks meent dat op deze site materiaal gebruikt is zonder dat daarover met hem of haar als mogelijke rechthebbende afspraken gemaakt zijn, vragen wij contact op te nemen met de redactie.

Disclaimer
De samenstellers besteden uiterste zorg aan het op de website weergeven van juiste informatie. De samenstellers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Voor informatie buiten deze internetsite, die we via hyperlinks aan de bezoeker aanbieden, kunnen we op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

De Belgische Soortenlijst kwam er op initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het project werd opgestart onder leiding van Jackie Van Goethem, met hulp van Karel Wouters, Georges Lenglet, Thierry Backeljau, Marc Peeters, Patrick Grootaert en Vincent Zintzen.

Eindredactie
Patrick Grootaert, Francis Strobbe, Marc Peeters (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), Isabelle Coppée (Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie)

Vormgeving
Francis Strobbe (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)

Technische realisatie
Francis Strobbe (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
ETI BioInformatics (ontwikkeling boomstructuur)