IN DE KIJKER

Water- en oppervlaktewantsen van België

Het eerste Nederlandstalig boek over deze groep van insecten bevat meer dan 450... [meer...]

STAND VAN ZAKEN

34387 Soorten

 

Nederlandse naam

     
     
 

Wetenschappelijke naam

   
     
         
img

Nieuws

EERSTE WAARNEMING VAN EEN KLEINSTE POTVIS IN BELGIë

31/01/2017


Eerste waarneming van een kleinste potvis in België

Linksboven: 1. Kleinste potvis (niet het dier van 22 januari 2017). linksonder 2: bruinvis. Rechts 3 + 4: beelden van het dier van 22 januari 2017 (foto 1. Hannah Jones; foto 2. Peter Evans; foto's 3 + 4. Bart Van Gelder, An Ceulemans, Bram Conings, Jean-Paul Théâtre)

Bijzondere waarneming vorige zondag op zee: vermoedelijk werd een zeer zeldzaam zeezoogdier, de kleinste potvis, gezien voor de kust van Oostende!  

Update 21 maart 2017: intussen werd duidelijk dat het ging om een Bruinvis. Op een eerste Belgische Kleinste potvis blijft het nog even wachten dus.

Op zondag 22 januari 2017 organiseerde de vzw North Sea Pelagics vanuit Oostende een tocht op zee voor het observeren van zeezoogdieren en zeevogels. De weersomstandigheden waren ideaal: windstil en zonnig, en er werden dan ook heel wat bruinvissen (ongeveer 90!) geobserveerd. Bruinvissen zijn onze meest algemeen voorkomende walvisachtige. Rond 14:30u werd ter hoogte van de Kwintebank een walvisachtige waargenomen waarvan onmiddellijk twijfel rees of het hier wel om een bruinvis ging. Het dier leek een stuk groter en de vorm van het dier en het gedrag waren anders. Na de trip werden de foto’s grondig onderzocht en er werden ook een aantal buitenlandse specialisten geraadpleegd.